Psykoterapi


Jag är legitimerad psykolog med KBT-inriktning (Kognitiv Beteendeterapi) och jag är även certifierad schematerapeut. Du kan läsa mer om KBT och Schematerapi här. Jag har även vidareutbildat mig i ACT (Acceptance and Commitment Therapy), Beteendeanalys, samt IBCT (Integrative Behavioural Couples Therapy) som är en KBT-behandling för par.


Jag har lång erfarenhet av att behandla exempelvis ångestproblematik av olika slag, nedstämdhet, stress, låg självkänsla, kris och även trauma (PTSD). Ibland kan det räcka med några samtal och ibland behövs en längre behandling, beroende på vad det rör sig om för problematik. Du behöver inte ha ett tydligt definierat problem när du kommer första gången. Vi kartlägger tillsammans vad som är problematiskt för dig och kommer fram till en plan för vad vi ska fokusera samtalen på.Parterapi

Jag arbetar med en metod som kallas för IBCT (Integrative Behavioural Couples Therapy) som är en KBT-behandling för par. Behandlingen fokuserar både på beteendeförändringar och förbättrad kommunikation, och att träna sig i acceptans och tolerans av varandras olikheter.