Neuropsykiatrisk utredning

Önskar du ta reda på om du har exempelvis adhd eller autism?  Jag gör neuropsykiatriska utredningar för vuxna tillsammans med en erfaren psykiater. Om du misstänker att du har en funktionsvariation så kan jag göra en första bedömning om en utredning är rätt väg att gå eller inte. Nedan kan du läsa om hur en utredning går till. Priset för utredningen kan variera lite beroende på omfattning och du får veta vad din utredning kommer kosta efter bedömningssamtalet. Du väljer själv om du vill gå vidare med en utredning eller inte. Priset för ett bedömningssamtal är 2500 kr och dras av från totalsumman om du väljer att gå vidare med en utredning efter bedömningen. 

När utredningen är klar finns möjlighet till efterföljande behandling (medicinsk, såväl som psykologisk) hos oss som utreder.

Så här går en utredning till

 
Bedömning

Du kommer att få fylla i ett antal formulär inför bedömningssamtalet. Jag kommer sedan att gå igenom dina svar tillsammans med dig under samtalet. Ett bedömningssamtal kan göras digitalt eller på mottagningen. Det väljer du själv vad som passar dig bäst. Efter bedömningssamtalet får du veta om jag rekommenderar dig att göra en utredning eller inte och du får då välja om du vill gå vidare med en utredning eller ej. Vid en utredning kommer följande att ske: 

------------------------------------------------------

Läkarundersökning

Du kommer att få träffa en psykiater som gör en lättare somatisk undersökning, remitterar dig för provtagning och intervjuar dig. Du träffar oftast läkaren 1-2 tillfällen under utredningen.  


Psykologintervju

När provsvaren kommit in får du träffa mig igen för ytterligare intervjuer utifrån aktuella frågeställningar.  


psykologtestning

Du kommer sedan att få genomföra ett antal kognitiva tester hos mig. 


anhörigintervju

Jag kommer att intervjua någon anhörig som har känt dig när du var liten. Denna intervju brukar göras på telefon. 


Återgivning

När all information är inhämtad kommer jag och läkaren att skriva ett utlåtande som du får med dig när du kommer på återgivningssamtalet. Du får då veta resultatet från utredningen och rekommendationer framåt. Ofta tar en utredning totalt ca en månads tid.